https://grcysummit.com/wp-content/uploads/2024/05/Main-Logo_x700_white-Temp-24-v3.2.png

10 Oκτωβρίου στο ξενοδοχείο Hilton Νicosia.

Το Συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η BOUSSIAS Cyprus με την υποστήριξη της oneteam, θα διοργανώσει το ξεχωριστού κύρους θεσμικό και επιχειρηματικό συνέδριο Cyprus – Greece Summit.
Το συνέδριο, το οποίο έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα διεξαχθεί στη Λευκωσία στις 10 Oκτωβρίου στο ξενοδοχείο Hilton Νicosia.

Το 2nd Greece – Cyprus Summit φιλοδοξεί να δημιουργήσει περαιτέρω διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας σε θεσμικό, διοικητικό αλλά και οικονομικό επίπεδο, προκειμένου να αναδείξει και να αξιοποιήσει συνέργειες σε έργα κοινού ενδιαφέροντος, να προσδιορίσει βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση πόρων της δημόσιας διοίκησης και να διευρύνει τη στόχευση και την αποτελεσματικότητα επιχειρηματικών δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Το συνέδριο πραγματοποιείται για δεύτερη φορά. Είχε πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2022, με την παρουσία των Υπουργών Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα και Κωνσταντίνου Πετρίδη, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, του κ. Μάκη Βορίδη, Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στην Ελλάδα, του κ. Χρήστου Δήμα, Υφυπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας, του κ. Κυριάκου Κόκκινου, Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, των Υφυπουργών Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη και Σάββα Περδίου, των Υφυπουργών Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη και Βασίλη Δημητριάδη και πολλών άλλων υψηλών προσκεκλημένων από επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς. Στο link μπορείτε να δείτε στιγμιότυπα από το συνέδριο του 2022.

Στόχος του συνεδρίου είναι η προώθηση των διμερών εμπορικών, οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας με παρουσιάσεις και συζητήσεις σε πάνελ από Υπουργούς, Θεσμικούς Φορείς και Επιχειρηματίες, για τους πλέον σημαντικούς οικονομικούς πυλώνες των δύο χωρών.

Θεματικοί Άξονες

Το 1st Greece Cyprus Business Summit σε αριθμούς

0123456789001234567890

ΥΠΟΥΡΓΟΙ

01234567890

M.O.U.

0123456789001234567890

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

0123456789001234567890

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
0123456789001234567890

ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ΑΙΓΙΔΕΣ

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

HISTORY

1st Summit (2022)
https://grcysummit.com/wp-content/uploads/2022/05/GRCY22-cover-2.png
2022

ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

2nd Greece – Cyprus Summit

Θεματικοί Άξονες

Ενέργεια

Τεχνολογία

Εκπαίδευση – Έρευνα – Καινοτομία

Τουρισμός

Ναυτιλία

Ενέργεια

Ο άξονας “Ενέργεια” στο επικείμενο συνέδριο αναμένεται να καταλάβει κεντρική θέση στις συζητήσεις, παρουσιάζοντας μια ευρεία γκάμα θεμάτων της ενεργειακής αλυσίδας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή. Θεματολογίες όπως οι Υδρογονάνθρακες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), Υδρογόνο, Ηλεκτρικά Δίκτυα, και Αποθήκευση Ενέργειας θα εξεταστούν εκτενώς.
Στον τομέα των Υδρογονανθράκων, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη σημασία τους για την ενεργειακή ασφάλεια και την αυτονομία, με έμφαση στη ΝΑ Μεσόγειο, καθώς και στον ρόλο τους στην πράσινη μετάβαση.
Οι Α.Π.Ε. θα αποτελέσουν έναν ακόμα βασικό πυλώνα των συζητήσεων, με εισηγήσεις που θα εστιάσουν στην κρισιμότητα της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών για την επίτευξη της πράσινης μετάβασης, τις ευκαιρίες απασχόλησης και επενδύσεων που προκύπτουν, καθώς και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των υπεράκτιων αιολικών πάρκων.
Η συζήτηση για το Υδρογόνο θα καλύψει την παραγωγή, τις επενδυτικές ευκαιρίες και την εθνική στρατηγική, τονίζοντας τον κεντρικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα και η Κύπρος στην ευρωπαϊκή αγορά υδρογόνου.
Το θέμα των Ηλεκτρικών Δικτύων θα εστιάσει στις απαραίτητες επενδύσεις για την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας και την ασφάλεια των υποδομών, προκειμένου να επιτευχθεί η επιτυχής ανάπτυξη των ΑΠΕ.
Τέλος, η Αποθήκευση Ενέργειας θα αναδειχθεί ως κρίσιμος παράγοντας για την πράσινη μετάβαση, με εισηγήσεις που θα εξετάσουν τον ρόλο της στη διαχείριση της παραγωγής από ΑΠΕ και τις σχετικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Τεχνολογία

Ο άξονας “Τεχνολογία” στο συνέδριο θα καλύψει εκτενώς τρεις κρίσιμες διαστάσεις της τεχνολογικής εξέλιξης και της ψηφιακής εποχής: την Ψηφιακή Μετάβαση, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Κυβερνοασφάλεια. Στοχεύοντας να αναδείξει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ανακύπτουν, το συνέδριο θα φέρει κοντά θεσμικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες για να διερευνήσουν τις τάσεις, τις πολιτικές και τις στρατηγικές που θα διαμορφώσουν το μέλλον.
Στην κατηγορία της Ψηφιακής Μετάβασης, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού στη ζωή των Ευρωπαίων. Επιπλέον, η ψηφιακή μετάβαση θα εξεταστεί ως ένα εργαλείο για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, προωθώντας την καινοτομία και την αποδοτικότητα.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να αποτελέσει έναν ακόμη βασικό θεματικό άξονα, με συζητήσεις που θα καλύψουν τις προκλήσεις και τις νέες ευκαιρίες που προκύπτουν από την εξάπλωση της ΤΝ. Οι ομιλίες θα εστιάσουν στην εξέλιξη, την εφαρμογή και την επίδραση της ΤΝ σε διάφορους τομείς, προσδιορίζοντας τις δυνατότητες για καινοτομία και ανάπτυξη.
Τέλος, η Κυβερνοασφάλεια θα αποτελέσει ένα κρίσιμο τμήμα των συζητήσεων, με επίκεντρο την ανάγκη για αυξημένη προστασία στον κυβερνοχώρο. Οι εισηγήσεις θα αναλύσουν την πολιτική του πληροφοριακού πολέμου, τις προτεραιότητες στην κυβερνοασφάλεια, τα είδη και τους στόχους των κυβερνοεγκλημάτων, καθώς και τις βασικές αρχές προστασίας για πολίτες και επιχειρήσεις.

Εκπαίδευση – Έρευνα – Καινοτομία

Ο άξονας “Ενέργεια” στο επικείμενο συνέδριο αναμένεται να καταλάβει κεντρική θέση στις συζητήσεις, παρουσιάζοντας μια ευρεία γκάμα θεμάτων της ενεργειακής αλυσίδας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή. Θεματολογίες όπως οι Υδρογονάνθρακες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), Υδρογόνο, Ηλεκτρικά Δίκτυα, και Αποθήκευση Ενέργειας θα εξεταστούν εκτενώς.
Στον τομέα των Υδρογονανθράκων, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη σημασία τους για την ενεργειακή ασφάλεια και την αυτονομία, με έμφαση στη ΝΑ Μεσόγειο, καθώς και στον ρόλο τους στην πράσινη μετάβαση.
Οι Α.Π.Ε. θα αποτελέσουν έναν ακόμα βασικό πυλώνα των συζητήσεων, με εισηγήσεις που θα εστιάσουν στην κρισιμότητα της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών για την επίτευξη της πράσινης μετάβασης, τις ευκαιρίες απασχόλησης και επενδύσεων που προκύπτουν, καθώς και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των υπεράκτιων αιολικών πάρκων.
Η συζήτηση για το Υδρογόνο θα καλύψει την παραγωγή, τις επενδυτικές ευκαιρίες και την εθνική στρατηγική, τονίζοντας τον κεντρικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα και η Κύπρος στην ευρωπαϊκή αγορά υδρογόνου.
Το θέμα των Ηλεκτρικών Δικτύων θα εστιάσει στις απαραίτητες επενδύσεις για την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας και την ασφάλεια των υποδομών, προκειμένου να επιτευχθεί η επιτυχής ανάπτυξη των ΑΠΕ.
Τέλος, η Αποθήκευση Ενέργειας θα αναδειχθεί ως κρίσιμος παράγοντας για την πράσινη μετάβαση, με εισηγήσεις που θα εξετάσουν τον ρόλο της στη διαχείριση της παραγωγής από ΑΠΕ και τις σχετικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Τουρισμός

Ο άξονας “Τεχνολογία” στο συνέδριο θα καλύψει εκτενώς τρεις κρίσιμες διαστάσεις της τεχνολογικής εξέλιξης και της ψηφιακής εποχής: την Ψηφιακή Μετάβαση, την Τεχνητή Νοημοσύνη, και την Κυβερνοασφάλεια. Στοχεύοντας να αναδείξει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ανακύπτουν, το συνέδριο θα φέρει κοντά θεσμικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες για να διερευνήσουν τις τάσεις, τις πολιτικές και τις στρατηγικές που θα διαμορφώσουν το μέλλον.
Στην κατηγορία της Ψηφιακής Μετάβασης, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού στη ζωή των Ευρωπαίων. Επιπλέον, η ψηφιακή μετάβαση θα εξεταστεί ως ένα εργαλείο για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, προωθώντας την καινοτομία και την αποδοτικότητα.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να αποτελέσει έναν ακόμη βασικό θεματικό άξονα, με συζητήσεις που θα καλύψουν τις προκλήσεις και τις νέες ευκαιρίες που προκύπτουν από την εξάπλωση της ΤΝ. Οι ομιλίες θα εστιάσουν στην εξέλιξη, την εφαρμογή και την επίδραση της ΤΝ σε διάφορους τομείς, προσδιορίζοντας τις δυνατότητες για καινοτομία και ανάπτυξη.
Τέλος, η Κυβερνοασφάλεια θα αποτελέσει ένα κρίσιμο τμήμα των συζητήσεων, με επίκεντρο την ανάγκη για αυξημένη προστασία στον κυβερνοχώρο. Οι εισηγήσεις θα αναλύσουν την πολιτική του πληροφοριακού πολέμου, τις προτεραιότητες στην κυβερνοασφάλεια, τα είδη και τους στόχους των κυβερνοεγκλημάτων, καθώς και τις βασικές αρχές προστασίας για πολίτες και επιχειρήσεις.

Ναυτιλία

Ο άξονας “Ενέργεια” στο επικείμενο συνέδριο αναμένεται να καταλάβει κεντρική θέση στις συζητήσεις, παρουσιάζοντας μια ευρεία γκάμα θεμάτων της ενεργειακής αλυσίδας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή. Θεματολογίες όπως οι Υδρογονάνθρακες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), Υδρογόνο, Ηλεκτρικά Δίκτυα, και Αποθήκευση Ενέργειας θα εξεταστούν εκτενώς.
Στον τομέα των Υδρογονανθράκων, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη σημασία τους για την ενεργειακή ασφάλεια και την αυτονομία, με έμφαση στη ΝΑ Μεσόγειο, καθώς και στον ρόλο τους στην πράσινη μετάβαση.
Οι Α.Π.Ε. θα αποτελέσουν έναν ακόμα βασικό πυλώνα των συζητήσεων, με εισηγήσεις που θα εστιάσουν στην κρισιμότητα της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών για την επίτευξη της πράσινης μετάβασης, τις ευκαιρίες απασχόλησης και επενδύσεων που προκύπτουν, καθώς και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των υπεράκτιων αιολικών πάρκων.
Η συζήτηση για το Υδρογόνο θα καλύψει την παραγωγή, τις επενδυτικές ευκαιρίες και την εθνική στρατηγική, τονίζοντας τον κεντρικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα και η Κύπρος στην ευρωπαϊκή αγορά υδρογόνου.
Το θέμα των Ηλεκτρικών Δικτύων θα εστιάσει στις απαραίτητες επενδύσεις για την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας και την ασφάλεια των υποδομών, προκειμένου να επιτευχθεί η επιτυχής ανάπτυξη των ΑΠΕ.
Τέλος, η Αποθήκευση Ενέργειας θα αναδειχθεί ως κρίσιμος παράγοντας για την πράσινη μετάβαση, με εισηγήσεις που θα εξετάσουν τον ρόλο της στη διαχείριση της παραγωγής από ΑΠΕ και τις σχετικές επενδυτικές ευκαιρίες.

AGENDA

coming soon

VENUE information

HILTON Nicosia

Cyprus

https://grcysummit.com/wp-content/uploads/2024/05/Hilton-500.png

Hotel website

https://grcysummit.com/wp-content/uploads/2024/05/WAZE-HILTON.png

Driving Directions

  1 Achaion Street, Nicosia, 2413, Cyprus

Διοργάνωση

https://grcysummit.com/wp-content/uploads/2024/05/Negative-1080.png
www.boussias.cy

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

https://grcysummit.com/wp-content/uploads/2024/05/OneTeam-Logo-1080x215-white-text.png
OneTeam

Contact us